کاتالوگ

کاتالوگ های چاپ شده توسط پرسنل سه نما به صورت حضوری در تمامی مراکز فروش مربوط به کالای تبلیغ شده توزیع می شود که این کار باعث سرعت بخشیدن به پرسه ی پیدا کردن بازارهای جدید میگردد.

 

نمونه کاتالوگ

مبلمان پگاه

گروه تولیدی آراد

نمونه آرم و لوگو های انجام شده

نمونه طراحی جلد کتاب سه نما شرکت فیدل

عکاسی طراحی چاپ کاتالوگ مجموعه لومیس

تبلیغات سه نما

تصاویر طراحی شده نمونه مبل

نمونه کاتالوگ اداری

Images Fit – Cover

فهرست